Dokumentacija potrebna za upis:

  • Odbijenica (potvrda) da dete nije upisano u neku od predškolskih ustanova zbog nedovoljnih kapaciteta
  • Fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih (deteta)
  • Fotokopija uverenja o državljanstvu Republike Srbije, podnosioca zahteva.
  • Fotokopija lične karte (očitana lična karta) roditelja koji je podnosilac zahteva
  • Fotokopija kartice tekućeg računa ili ugovora sa bankom, roditelja koji je podnosilac zahteva

Važno je da podaci podnosioca zahteva budu isti na svim dokumentima, uključujući i odbijenicu.